Touláme se po Klatovech

10.11.2020

Protože už nás sezení doma u počítače nebavilo ... vyrazili jsme zkoumat Klatovy trochu z jiného úhlu.
S mapou v ruce měly děti za úkol vyluštit tajenku a seznámit se například se zajímavými pamětními tabulemi v historickém centru.