Pejskové z malého náměstí..

04.03.2020

Těsně před tím, než byla vyhlášena karanténa a zahájena distanční výuka, začali jsme pracovat s básní Josefa Bruknera - Pejskové z malého náměstí

Naším záměrem bylo skrze báseň dojít k vzájemnému respektování a uvědomění si, že každý může být více či méně jiný, a přesto nám společně může být dobře.

Při online výuce byly dětem zaslány pracovní listy a úkoly, které doma mohly plnit samy, nebo se svými rodiči. Výukový materiál obsahoval - rodinné hry a říkadla, hlasová cvičení, asociační hry, kimmovu hru, tvorbu rýmu na zadaná slova, poznávání zvířat a jejich mláďat, zpěv písně a rytmický doprovod, četbu básně Pejskové z malého náměstí a její fixaci a recitaci + kresbu přečteného. Ve fotogalerii naleznete ukázky z tvorby Filipa Pantoflíčka, Lucinky Doležalové, Kačenky Valečkové, Sofinky Haisové a Zuzanky Prunnerové