"...Dítěti můžeme sdělit dvěma způsoby, kdo je to slepý člověk. Můžeme mu říci, že slepý člověk je člověk, který nevidí. Nebo mu řekneme: Zavři oči a pokus se najít cestu ven z místnosti. A tento druhý způsob je dramatická výchova..." (Brian WAY)

Literárně dramatický obor propojuje dramatickou výchovu s výchovou literární, čerpá tedy z metod dramatické výchovy a literatury pro děti, mládež i dospělé.

Cílem literárně dramatického oboru ZUŠ je prostřednictvím vzdělávacího procesu dospět k produktu v podobě divadelního představení či veřejného vystoupení různého charakteru a žánru, který vychází z potřeb, zkušeností i aktuálního tématu, který souvisí s životem dětí různého věku. Dostatečný prostor je pro variabilitu v obsahu, metodách, prostředcích i ve formách činností a žáci v průběhu docházky získávají bohaté tvůrčí zkušenosti i dovednosti v oblasti vztahů, jednání, komunikace i sdělování, které mohou nadále uplatnit v různorodých (zejména pak humanitních) oborech lidské činnosti, popřípadě i profesních činnostech uměleckých.

Výuka literárně-dramatického oboru je členěna do:


přípravného studia (děti od 5 let)

I. stupně základního studia (7 - 14 let)

II. stupně základního studia (14 - 18 let)

Absolventem studia se stává žák po 11 letech a absolutorium v oboru je dobrým odrazovým můstkem pro další studium na vysokých uměleckých školách.

Pedagogové:

  • Vladimír Kabrt
  • Petra Benešová
  • Markéta Lukášová